Lennart Molin

Lennart Molin är bosatt på Lidingö, är pastor och teologie doktor. Han har arbetat som teologilärare vid Teologiska högskolan, Stockholm och varit direktor vid Sveriges kristna råd. Idag är han pensionär men predikar, föreläser och skriver  en del. Lennart tillhör Equmeniakyrkan och mer specifikt Åbybergskyrkans församling i Vallentuna, där hans fru Suzanne är pastor.

Reserapporter av Lennart Molin

al-Fawwar

Den vita Subaron gör plötsligt en skarp sväng. Halva vägbanan är fylld av svarta soppåsar och annat som skulle ha varit i den container som är överfylld av avfall. Svart rök stiger upp här och var. Plastpåsar med hushållssopor brinner inte så lätt, men mellan påsarna ligger bitar av trä och plast som pyr utan eldslågor. Jag förstår att vi kommit till al-Fawwar, flyktinglägret jag skall besöka tillsammans med två andra följelagare.