Lina A

Lina har ett stort intresse för konflikt, fred och försoning, särskilt mänskliga rättigheter under identiteters roll i konflikt.
Hon har en studiebakgrund i internationella relationer (kandidat), Globala studier (master) och jobbar annars som forskningsassistent. Hon har gjort två fältstudier i Israel och Palestina om icke-våldsligt motstånd mot den Israeliska ockupationen, fältstudier om försoningsprocessen på Sri Lanka och har ett stort intresse för ungas inkludering i arbetet för mänskliga rättigheter och fred. Utöver detta har hon studerat medling och arbetat med gruppmedling mellan olika konfliktparter i försoningsprocessen på Nordirland.

Lina har ett stort intresse för pedagogik och lärande, vilket hon planerar använda sig av sitt informationsarbete i som följeslagare. Hon är även aktiv utövare på hög nivå och instruktör/coach inom Brasiliansk jiu jitsu och klättring. Som följeslagare hoppas hon därför kunna bidra även med idrottsrörelsens perspektiv på ockupationen. Som ekumenisk följeslagare vill Lina bidra med preventiv närvaro för ökad rörlighet och frihet från våld, visa solidaritet med aktörer för fred, och vittna om de berättelser som utgör människors vardag i konflikt.

Reserapporter av Lina A