Lina A

Lina har ett stort intresse för konflikt, fred och försoning, särskilt mänskliga rättigheter under identiteters roll i konflikt.
Hon har en studiebakgrund i internationella relationer (kandidat), Globala studier (master) och jobbar annars som forskningsassistent. Hon har gjort två fältstudier i Israel och Palestina om icke-våldsligt motstånd mot den Israeliska ockupationen, fältstudier om försoningsprocessen på Sri Lanka och har ett stort intresse för ungas inkludering i arbetet för mänskliga rättigheter och fred. Utöver detta har hon studerat medling och arbetat med gruppmedling mellan olika konfliktparter i försoningsprocessen på Nordirland.

Lina har ett stort intresse för pedagogik och lärande, vilket hon planerar använda sig av sitt informationsarbete i som följeslagare. Hon är även aktiv utövare på hög nivå och instruktör/coach inom Brasiliansk jiu jitsu och klättring. Som följeslagare hoppas hon därför kunna bidra även med idrottsrörelsens perspektiv på ockupationen. Som ekumenisk följeslagare vill Lina bidra med preventiv närvaro för ökad rörlighet och frihet från våld, visa solidaritet med aktörer för fred, och vittna om de berättelser som utgör människors vardag i konflikt.

Reserapporter av Lina A

Bortom turistens blick

Jag står på den högsta kullen i Jabal al-Mukabbir i utkanten av östra Jerusalem och blickar ut över prunkande grönska. Trots att vi är nära gamla staden, är det helt tyst sånär som på en tupp som gal. Vi går upp längs en brant för att nå Iyad Fataftths hus. Trappan som han byggt för att på ett säkrare sätt kunna ta sig upp till sitt hus har blivit demolerad, men det som slår mig starkast är husets läge och muren som är byggd så tätt inpå.

Att planera en ockupation

Ett långsamt övertagande av staden. En helig stad, arkeologi, nationalparker och infrastruktur. Hus byggs, hus rivs, det handlar om stadsplanering. Om vilka berättelser som berättas i det offentliga rummet, men även vilka områden som tillåts växa och hur i Jerusalem. Jag har mött kvinnor från den israeliska organisationen Bimkom som arbetar med stadsplanering för mänskliga rättigheter.

Israeliskt ickevåld

”Jag målar sedan många år tillbaka mina naglar gröna för att påminna mig om ’gröna linjen’”, berättar den 80-åriga israeliska fredsaktivisten Ruth och ler. Som följeslagare i Jerusalem möter vi på veckobasis israeliska fredsaktivister på demonstrationer i både västra och östra Jerusalem.

Identitetspolitik

En som gift sig med en person från Västbanken eller Gaza, kan inte med självklarhet bo tillsammans med sin partner i Jerusalem, de får ansöka om det. Inte heller ett barn som föds i Jerusalem är nödvändigtvis per automatik jerusalembo. Rätten till familjeliv påverkas av Israels tillstånd.

Varning skjutområde/lekande barn

Det finns barn som tvingas gå över militärområden för att ta sig till skolan, riskerar att stöta på aggressiva bosättare efter skolan och under natten, samt har en osäker framtid om hur länge deras skola kommer att få stå kvar. I beduinsamhället Khan Al Ahmar är barnen med och kämpar för rätten till utbildning .