Lotta Norberg

Lotta Norberg kommer från Stockholm och har en magister i statskunskap från Uppsala universitet. Hennes magisteruppsats handlade om Hamas utveckling från väpnad rebellgrupp till kombinerad rebellgrupp och politiskt parti. Tidigare har hon jobbat som ungdomsledare på ett fredsläger i Sverige med judiska och muslimska ungdomar från Israel. Under hösten 2011 genomförde hon Grundläggande Militär Utbildning i svenska Försvarsmakten för att få en praktisk erfarenhet av militär verksamhet.

Reserapporter av Lotta Norberg

De frigivna

- De kommer snart! Kom ut, skynda er! Det är vår lokala kontakt Mahmoud som ringer. Jag fokuserar yrvaket på klockan som lyser på mobilskärmen. 01.06 står det. De sex unga killar från min tillfälliga hemby Jayyous som precis har släppts från israeliskt fängelse är på väg tillbaka till byn.

”Jag tror på en sekulär stat”, säger prästen

Jag åker bil med vår chaufför Abed på slingriga vägar från den lilla jordbruksbyn Jayyous där jag bor, till staden Nablus på norra Västbanken. Jag håller i mig i dörrhandtaget till sidodörren, för fort går det, och här på Västbanken har man inte för vana att sätta på sig säkerhetsbältet förrän man kommer upp på en motorväg. Uppe på kullarna som vi sicksackar mellan ligger israeliska bosättningar.