Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson är från Göteborg och bor idag i Köpenhamn där hon arbetar som kommunikatör. Hon har studerat media och kommunikation vid Karlstads universitet och journalistik i Toronto. Inom och vid sidan av studierna har Lovisa riktat in sig på utvecklingsfrågor och har bland annat gjort en fältstudie om utvecklingskommunikation i Zambia på uppdrag av Sida och varit engagerad i Röda Korset som projektledare och frilansskribent.

Reserapporter av Lovisa Bengtsson

Dokumentera utan att inkräkta

Mich’ael Zupraner är israelisk dokumentärfilmare och lever tillsammans med palestinier i Hebron. Han avskyr tanken att inkräkta i människors liv, men lyckas ändå skapa dokumentärer som går väldigt nära.

Inte ens fåren går säkra

Bir al-Id är en by på Västbanken som har stått övergiven i tio år. Övergiven eftersom invånarna tvångsförflyttades därifrån. För ett par veckor sedan började återflytten till Bir al-Id, men bara fyra familjer har än så länge vågat sig tillbaka. När vi besöker byn förstår vi varför de lever med ständig rädsla.

Medvetslös mot ett elskåp

På avstånd är det svårt att avgöra om människan i hörnet är vid liv. Det som syns är att det är en illa medfaren ung man med ögonbindel och förbundna händer. Runt honom står flera beväpnade soldater — högst sannolikt jämngamla med den medvetslöse.

En stad med många ansikten

”Välkommen till Hebron. Vad tycker du om staden?” Frågan från den palestinska mannen på gatan blir hängande i luften en kort stund.  Det är en enkel fråga, men situationen i Hebron på södra Västbanken gör att svaret inte kommer automatisk.