Madeleine Saldner

Madeleine Saldner, boende i Skövde, är socialarbetare och arbetar med ungdomar. Hon har studerat beteendevetenskap och har en examen i socialpsykologi. Madeleine är intresserad av att lyfta utsatta gruppers rättigheter och är för närvarande ideellt engagerad i en lokal tjejjour samt en stödverksamhet för kvinnor och barn.

Reserapporter av Madeleine Saldner

Barn i väntan på dom

Jag går igenom metalldetektorn. Nyligen passerade vi första delen av säkerhetsbarriären, med stängsel och tillhörande sensorsystem. Det är knappt att jag reflekterar över det längre. Säkerhetskontrollerna, som jag i vanliga fall mest sammankopplar med säkerhetskontrollen på flygplatsen, finns ju överallt i vardagen. I varje passage genom muren, i varje vägspärr jag gått igenom för att passera till Israel, i Gamla stan i Jerusalem. På universitet jag besökte i Nablus i Palestina.

Jul i Betlehem

Det är trångt på gatorna när jag försöker ta mig fram i Gamla stan. Människor som pratar olika språk blandas med ljusslingor i glada färger. De små turistshopparna med otaliga träsnidade alternativ av den heliga familjen verkar aldrig ta slut. Det är julaftonskväll i Betlehem.

En bit av mitt pussel

Det är med integritet och ärlighet som hon berättar sin historia. Tillsammans med övriga 33 följeslagare besöker jag hamnstaden Haifa i Israel för några dagars utbildning. Jag inser snart att hennes budskap kommer att bli en avgörande bit i det pussel jag ständigt arbetar med.  Mitt inre pussel för att skapa sammanhang kring de händelser jag möter dagligen i de palestinska byarna på Västbanken.

Bland rivningsordrar och kameror

”Det är tre militärjeepar i byn och soldaterna har arresterat två pojkar.” Klockan är nio en måndagskväll och borgmästaren från den palestinska byn Izbat at Tabib önskar att vi kommer dit. För att visa vår närvaro. För att visa att vi ser vad som händer.

Hopp större än muren

I den nordvästra delen av den ockuperade Västbanken, där kullarna sträcker sig från by till by, ligger Jayyous. Knappt fem mil norr om Jerusalem och två mil från medelhavet i väst breder byn ut sig på toppen av en kulle. Jayyous med sina 3 700 invånare är mitt hem under tre månaders följeslagaruppdrag.1 Byborna är i stor utsträckning bönder och jordbrukare. Marken har brukats i generationer och ger invånarna oliver, citrusfrukter och många andra grödor.