Maria Gerhardsson Ståhl

Maria Gerhardsson Ståhl var ekumenisk följeslagare i Jayyous våren 2008.

Reserapporter av Maria Gerhardsson Ståhl

Hur gör vi med det vi inte vill se?

Igår lyckades vi följa med till odlingsmarkerna för andra gången under vår snart tre månaders långa vistelse här. Eftersom det var nya soldater vid jordbruksgrindarna så gjorde vi ett försök. När de frågade vad vi gjorde i Jayyous, svarade vi att vi arbetar för WCC (World Council of Churches). De tittade förvånat och sa, ”Men här finns ju inga kyrkor!” Efter några telefonsamtal och ytterligare frågor fick vi passera, de frågade vänligt om vi visste att grinden stängde igen och öppnade först om några timmar. Vi svarade ”Ja” och traskade raskt bort till traktorn och Abu Azzam som väntade på oss.

Avspärrningar och mandelblommor

Nu har jag varit här i en månad och fått ta del av så många berättelser och händelser. Den senaste tiden är det också många människor som fått betala med sina liv i konflikten och man undrar hur länge det ska få hålla på.

Hotad lekplats

Genom ett snötäckt landskap börjar vår resa till Jayyous, en liten by med drygt 3000 innevånare. Vi är fyra stycken som ska vara följeslagare tillsammans i tre månader, vi kommer från Sydafrika, Schweiz, Norge och Sverige.