Maria Kileby

Maria Kileby är socionom i botten men har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom näringslivet som chefsassistent. Maria är engagerad i Equmeniakyrkan i Göteborg med bland annat flyktingarbete och har även gjort kortare volontäruppdrag i olika delar av världen. Hon har alltid haft ett intresse för biståndsfrågor men framförallt för mötet med människor och andra kulturer. Följeslagarprogrammet har länge stått på hennes agenda. Maria är stolt och ödmjuk inför förtroendet att bli följeslagare, att genom preventiv närvaro i Israel och Palestina kunna dela människors vardag och bidra med medmänsklighet och hopp om fred för båda parter i konflikten. Maria ser fram emot att dela sina erfarenheter genom reserapporter och informationsträffar i sina nätverk efter hemkomst.

Reserapporter av Maria Kileby

Får Susiya finnas kvar på kartan?

Den palestinska byn Susiya är en av South Hebron Hills största byar i område C, det vill säga under israelisk kontroll. Dess framtid kommer snart att avgöras i israelisk domstol. Jag ville veta mer om byns historia och intervjuade en av de äldre byborna, Zahrya Nawajah. Hon föddes i Al Garitim, cirka fem kilometer österut från Susiya. Där bodde familjen på sommaren, odlade vete och hade bra bete för fåren. I Yatta, några kilometer norrut, hade man fruktodlingar. Men större delen av året bodde man i grottorna i Susiya, ett stenkast från där byn ligger nu.

Kollektiv bestraffning

Att stänga en hel stad eller by, att dra in tillstånd för att få komma till moskén i Jerusalem eller att demolera en gärningsmans familjs hus är kollektiv bestraffning, förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen [1] och brott mot mänskliga rättigheter [2].

Dagboksanteckning den 20 maj – rätten till sin mark

Mahmud Jabareen hade bett om ”preventiv närvaro” vid skörden i Khirbet Shib al-Butum. Vi deltog i skördearbetet sida vid sida med byborna, svettiga, törstiga och med stickor i händerna av alla törnen. Vi skördar för hand. Plötsligt ser vi någon komma springande efter fåren och två herdar en bit bort. Det är en israelisk bosättare med hund som jagar bort dem. Dock vänder han när han ser oss alla. Det här en av de incidenter och brott mot mänskliga rättigheter [1], som vi rapporterar om här i South Hebron Hills. Och början på en händelserik dag.

Rätt till utbildning – hopp för framtiden

För oss svenskar är det självklart att alla ungdomar, både flickor och pojkar, kan gå 9 år i skolan, gå på gymnasiet och läsa vidare om man vill. Det är inte självklart här i Palestina.

Tuba, en by med starka människor

South Hebron Hills, södra delen av Palestina, ett obeskrivligt vackert bergs- och stäpplandskap. Vi åker på steniga och slingriga vägar som aldrig tycks ta slut till den lilla byn Tuba, som har 110 invånare och som ligger i område C, enligt Osloavtalet 1995. Område C kontrolleras av israelisk militärlag. Tuba ligger just innanför gränsen till det som är område för militär träning, Firing zone 918. [1] Vi ska besöka Ahmed och hans familj.