Maria Lundin

Maria Lundin är nyexaminerad freds- och konfliktvetare då hon precis har avslutat sina masterstudier i Uppsala. I sin masteruppsats intresserade hon sig speciellt för möjligheter för försoning mellan civila under pågående konflikt och bedrev fältstudier i Georgien. Styrkan och viljan till fred hon fann hos människorna hon intervjuade i Georgien inspirerade henne att söka till följeslagarprogrammet, där hon hoppas få bidra och stödja dessa starka krafter. Förutom sitt intresse för freds- och konfliktfrågor trivs utomordentligt Maria i naturen och var tidigare verksam som skidlärare internationellt. Maria är uppvuxen i Luleå, men bor sedan några år tillbaka i Uppsala.

Reserapporter av Maria Lundin

Om ett erkännande

Aldrig har jag skakat så många händer och fått så många uppskattande blickar och glada tillrop som de senaste veckorna i Palestina och Israel. Detta för att jag är svensk, och för att den svenska regeringen fredagen den tredje oktober deklarerade att Sverige kommer att erkänna Palestina som stat.

Att vara den andra rösten

Hur är det att leva under mer eller mindre konstant raketbeskjutning? Vad händer med ens sinne, hälsa, och vardagsliv? Och hur ser man på de som tillhör den andra sidan som skjuter raketerna? Invånarna i Sderot i södra Israel kan berätta.

Att göra sin närvaro kännbar

Den 22 september 1967 publicerades en annons, undertecknad av tolv personer, i den högt ansedda israeliska tidningen Ha’aretz: ”Vår rätt att försvara oss själva från utrotning ger oss inte rätten att förtrycka andra…

Landkonfiskeringens konsekvenser

Precis efter att vapenvilan mellan Israel och Hamas ingåtts så deklarerade Israel 400 hektar mark omkring Bethlehem ’statligt land’ med syfte att expandera bosättningar som redan finns samt för att bygga helt nya. Denna konfiskering av mark är den hittills största konfiskeringen av palestinskt land på 30 år [1] och riskerar utgöra ett hinder för upphörandet av ockupationen och fred mellan Israel och Palestina.

Att skrapa på ytan

Jag sitter på tåget tillbaka till Jerusalem från Tel Aviv. Att färdas mellan Västbanken och Israel är, trots områdenas ringa storlek, som att färdas mellan olika världar.