Maria Nilsson

Maria Nilsson var följeslagare i Tulkarem sommaren 2009.

Reserapporter av Maria Nilsson

Samexistens

När kibbutz Metzer bildades 1953 av judiska invandrare från Argentina var den ett annorlunda inslag i området. En sekulär, marxistisk kibbutz inriktad på att avskaffa traditionella familjemönster, mitt i ett område av traditionella arabiska byar. Området var isolerat och med väldigt knappa vattenresurser. Invandrarna var unga och hade ambitionen att arbeta som fiskare och sjömän i Israel, men fick ta vad de blev tilldelade. Redan från början byggdes en nära relation upp till de arabiska byarna runt omkring, både för att det var nödvändigt och för att man var intresserad av varandra.

Obama, Burin och Tahseen

Obama säger att expansionen av befintliga bosättningar bör frysas, de ska alltså inte få utökas. Netanyahu säger att detta är orimligt. Han säger att man inte kommer att bygga några nya bosättningar och att man har för avsikt att ta bort ”illegala utposter”[1], att detta är rimligt. Israeliska staten har en annan syn på vad som är illegala bosättningar än det internationella samfundet; internationell rätt säger att alla typer av judisk-israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium är illegala. Israeliska staten godkänner många av dessa bosättningar, omkring hundra räknas däremot som ”utposter” [2]. Trots att utposterna inte är godkända av staten får invånarna här beskydd av staten eftersom de är israeliska medborgare.

Abdulkarim tar emot ett vittnesmål

Abdulkarim arbetar i Tulkarem, för den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem. En dag får jag följa med honom för att ta emot ett vittnesmål från en kvinna i Tulkarem som just kommit ut från fängelset. Tills nyligen fanns tre kvinnliga fångar från Tulkarem i israeliska fängelser, Arseleen var en av dem men har nu släppts fri. Hennes berättelse börjar med hur soldaterna stormade in oväntat en natt och arresterade henne.

Kibbutz Zikim vid Medelhavets strand

För lite mer än tio år sedan levde jag en tid på en kibbutz vid Medelhavets strand, arbetade som volontär och upplevde fantastiska dagar i all tysthet i ett litet hörn av Israel. Jag plockade mango och avokado och kommer ihåg att arbetare från Gaza, bara ett par kilometer söderut, pendlade varje dag till kibbutzens plantager och fabriker. Jag kommer också ihåg att de ibland inte kunde komma till jobbet eftersom gränserna var stängda. Utöver detta var Zikim ett litet paradis som nästan kändes som den tryggaste platsen på jorden.

Sjömanshistorier, fängelsehistorier

Just nu är mellan 750-950 personer från Tulkarem Governorate fängslade, av en befolkning på ca 200 000 (Tulkarem stad har ca 60 000 invånare). Det är män, kvinnor och barn, men mest män. Jag möter ofta människor här som blir presenterade med namn och ”förresten — han har varit 10 år i fängelse.” 40 procent av Palestinas manliga vuxna befolkning har tillbringat tid i israeliskt fängelse sedan 1967, enligt Palestine Monitor.  Detta — att vara, ha varit, eller känna någon som är fängslad verkar vara något som förenar palestinierna.