Maria Stacke

Maria Stacke arbetar till vardags på Röda Korset som utbildningsansvarig för organisationens värvare. Engagemanget för mänskliga rättigheter har gjort att hon också är frivillig i Röda Korsets besöksgrupp, som varje vecka åker ut till Migrationsverkets förvar i Märsta. Maria är uppvuxen i Gnosjö, men har bott i Stockholm de senaste fem åren. Från Stockholms Universitet har hon en kandidatexamen i socialantropologi, men hon har också studerat arabiska och journalistik. Maria har valt att resa ut som följeslagare för att hon känner ett starkt engagemang för de som drabbas av konflikten, och vill sprida kunskap om deras situation.

Reserapporter av Maria Stacke

Kamp om kubikmeter och kvadratkilomter

En överväldigande majoritet av människorna i Jordandalen lever av jordbruk eller boskap, mestadels getter och får. För sin ekonomiska överlevnad är de framförallt beroende av två saker: vatten och land. Ockupationsmakten begränsar palestiniernas tillgång till dessa två resurser på ett systematiskt sätt, vilket hindrar ekonomisk utveckling och befäster fattigdom.

Ockupationens absurditet

Den 25 maj fick ett tiotal småbarnsfamiljer i byarna al-Jiftlik och Fasayil besked om stundande husrivningar av israelisk militär. Vi har träffat några av dessa familjer, vilket fick mig att fundera kring ockupationens absurditet och oförutsägbarhet, och vad det gör med människor. Och vilket motstånd det egentligen finns utrymme för.

Att leva på militärt område

56 % av Jordandalen är av Israel klassat som militärt område och israeliska militärövningar sker regelbundet över hela året – trots att det är många människors hem. Tredje till sjunde maj genomfördes omfattande övningar över stora delar av Jordandalen, vilket haft stor påverkan på människor i området.

Det tar trettio minuter att riva ett hem

Fyra byggnader har rivits i al-Jiftlik och trettio personer är nu hemlösa. Möt tvåbarnspappan Yakoub som berättar om de svåra beslut han ställs inför.

Ung arbetskraft utnyttjas

Ekonomisk utsatthet hos palestinier i Jordandalen har gjort att ungdomar, vissa fjorton år eller yngre, hoppar av skolan för att försörja sina familjer genom att arbeta i bosättningar. Möt Bisam, som är en av dem.