Maria

Maria har studerat statsvetenskap och mänskliga rättigheter, med inriktning på mellanösternstudier. Hon har dessutom studerat interkulturella studier och juridik. Sedan 2012 har hon varvat studier med jobb inom integration och migration både på lokal-, stats- och EU-nivå och läser just nu en master inom fred och religion samtidigt som hon arbetar som frilansjournalist.
Maria har utöver det ett stort intresse för MENAregionen i stort. Förutom många resor inom regionen har hon tidigare under studierna varit på plats längre perioder i Egypten och Palestina och är idag chefredaktör för MENAtidningen.se och styrelseledamot i Svenska Västsaharakommittén.
Hon sökte till Följeslagarprogrammet för att hon är intresserad av internationell rätt och hoppas kunna omsätta sina kunskaper i praktiken genom att delta i programmet och hoppas också genom den preventiva närvaron kunna göra skillnad för människor på plats.

Reserapporter av Maria

Att födas in i en konflikt

Jag befinner mig i Tulkarem och Qalqiliya på nordvästra Västbanken. Det hade kunnat vara en fantastisk stad med mycket turism här finns stora ekoodlingar, otroliga vandringsleder och Palestinas enda zoo. Men som överallt på Västbanken, är konflikten väldigt påtaglig. I den här konflikten är alla offer, dock är det barnen som är de största förlorarna. Oavsett om de är israeler eller palestinier, är de födda in i en långdragen maktkamp som eldar på konflikten.