Märit

Märit har länge varit intresserad av rättighetsfrågor och har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Hon har en internationell juristexamen från Madrid och har även studerat asyl- och flyktingrätt i Stockholm. Märit bodde i Israel 2014-2015 och fick då en djup inblick i det israeliska samhället. Sedan dess har hon återvänt flera gånger, bland annat som student på The Hebrew University i Jerusalem. Hon har även bott, studerat och praktiserat långa perioder i Argentina och Colombia, praktiserat på spanska och argentinska ambassaderna i Stockholm och arbetat på Utrikesdepartementets Amerikaenhet i Stockholm. Under hösten har Märit praktiserat på Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Som följeslagare hoppas hon kunna verka för opartiskhet, bidra till att dämpa våldet på plats och sprida kunskap om konflikten.

Reserapporter av Märit