Markus Esbjörnsson

Markus Esbjörnsson är från Lerum utanför Göteborg. Han har de senaste åren bott i Senegal, Guatemala och Mexiko.

Markus har en magisterexamen i klinisk nutrition och har i dessa länder arbetat med undernäringsproblematik inom FN:s World Food Programme och i lokala humanitära organisationer samt studerat språk. Han har också arbetat som lärare samt drivit en restaurang i Varberg.

Markus ser mycket fram emot att få arbeta med en ickevåldsmetod som han på nära håll sett ge goda resultat i andra sammanhang samt att få möjlighet att djupare förstå den vardag som människor påverkade av konflikten lever i.

Reserapporter av Markus Esbjörnsson

Frågor i Tel Aviv

Min närvaro här upprör känslor. Det har jag fått lära mig i mina möten med israeler i olika sammanhang. Jag träffar dock absolut mest palestinier. För att träffa israeler som inte har uniform på sig så är det bäst att ta sig härifrån. Bort från South Hebron Hills och bort från de skyltar som säger att det är livsfarligt att åka in i områden där det bor palestinier.

Jordbrukare med våld som vardag

Mohammed gestikulerar och skrattar högt. Hans fru guppar och skrattar. Han är en man med ett leende och en livsgnista som få människor jag tidigare träffat. Femtonbarnspappa med fårat skinn efter ett liv på fälten, men med de piggaste ögon. Han har bott hela sitt sjuttiotvååriga liv i byn Umm al ´Ammad i South Hebron Hills, längst söderut på Västbanken.