Martin Smedjeback

Martin Smedjeback är ickevåldsutbildare och fredsaktivist. Han driver företaget Ickevåldsssmedjan (www.ickevåld.se) och bor i Kollektivet Gandhi i Brandbergen, söder om Stockholm.

Reserapporter av Martin Smedjeback

Död är en del av deras liv

Maya, 20 år gammal och Lior, 18 år gammal har levt hela sina liv i Israel. De är en del av samma folk, de har en gemensam historia och har gått till samma typ av skola. Trots detta har de valt två väldigt olika livsvägar. Medan Maya putsade sina militärkängor på en militärbas i Gaza demonstrerade Lior mot muren på Västbanken.

”Om fem år häver vi ockupationen”

Den israeliska vägrarrörelsen i Israel har vuxit snabbt de senaste åren. Det har blivit mer accepterat i det israeliska samhället att vägra tjänstgöra i armen på de ockuperade terratorierna. ”Vi känner att vindarna blåser i rätt riktning”, säger Arik Diamant, generalsekreterare i rörelsen Mod att Vägra. ”Vi kommer att häva ockupationen inom fem år.”

Israeler som utmanar Israels militarisering

I ett samhälle som är så djupt militariserat som det israeliska är det inte lätt att ifrågasätta det som ses som livsavgörande för den israeliska staten – armén. Ändå finns det ett ökande antal israeler som vill ha ett annorlunda samhälle, ett samhälle som inte är genomsyrat av det militära. ”Vi är som myggor som surrar om detta budskap för att jag vet att det finns många som tror som vi”, säger Tal Haran, en av medlemmarna i Ny Profil.