Matts Mattsson

Matts Mattsson har doktorerat i socialt arbete och är docent i pedagogik. Han har  undervisat på lärarutbildningen i Stockholm och varit forskningsledare på Internationellt centrum för lokal demokrati. Matts har skrivit flera böcker om lokal demokrati, aktionsforskning och lärarutbildning. Sommaren 1965 arbetade Matts på Kibbutz Hulata i norra Israel. Där väcktes hans engagemang för freds- och solidaritetsarbete. För Matts innebär det ekumeniska följeslagarprogrammet en stor utmaning. Hur kan man praktisera solidaritet i världens mest svårlösta internationella konflikt?

Reserapporter av Matts Mattsson

Årets sista dag

För många palestinier i Betlehem innehöll årets sista dag flera erfarenheter som inte alls var hoppingivande. Konflikten mellan Israel och Palestina präglas av upprepade brott mot FN-beslut, internationella lagar och konventioner. På plats i Betlehem tänker jag att ockupationen måste upphöra.

Ett möte i flyktinglägret Aida

Representanter för lokala och internationella organisationer möttes en lördag i december 2014 i flyktinglägret Aida i Betlehem. Diskussionen handlade om hur man gemensamt kan förbättra situationen för kvinnor i flyktingläger.

Mellan hopp och förtvivlan

Som följeslagare märker man att konflikten mellan Israel och Palestina präglas av både hopp och förtvivlan, framtidstro och misstro. Ibland får ett rättsfall internationell uppmärksamhet och har då större chans till framgång. Det går kanske att avvärja hotet mot Cremisandalen?

Två motståndsmän

Daher Nassar och Omar Hajajlah är två palestinier som kämpar mot Israels ockupation av Västbanken. Deras vapen består av juridiska dokument och advokater. De försöker bevisa att de äger de fastigheter de ärvt och att Israel bryter mot lagen genom att annektera deras mark. Har de någon chans att vinna?

”En dag ska muren falla”

Det finns en mur som nästan omringar Betlehem. Israeliska soldater kontrollerar öppningarna. Genom vägspärr 300 trängs tusentals palestinier på väg till arbetet i Jerusalem under tidiga morgnar. En bit från vägspärren har en palestinsk mor skrivit: ”En dag ska muren falla”.