Mikael Hjort

Mikael Hjort föddes på Fatima hospital i Jessor, en stad i sydvästra Bangladesh. Vid åtta års ålder flyttade han och hans familj till Gagnef i Dalarna och elva år senare flytta han vidare till Uppsala där Mikael har läst till civilingenjör. Förutom sina studier i teknisk fysik har han även läst företagsekonomi ur ett globalt perspektiv varav två terminer som utbytesstudent vid Chinese Univeristy of Hong Kong i Hong Kong. Mikael är kristen med rötter i så väl Evangeliska Frikyrkan som Baptistkyrkan och de senaste åren varit aktiv inom Pingstkyrkan i Uppsala. I Uppsala läste han även kurser om freds- och konfliktstudier samt om Mellanösterns moderna historia. Dessa kurser introducerade Mikael till Israel-Palestinakonflikten ur ett historiskt och akademiskt perspektiv. Kunskap som drev honom till att ta upp de kristnas bön om stöd i dessa hårda tider

Reserapporter av Mikael Hjort

Ahmed kastar sten i Silwan

Jag är på väg ner till protesttältet i Silwan för att möta Musa och hans son som vi kan kalla Ahmed. Ahmed är bara 11 år men har redan arresterats sex gånger för att han har kastat sten i området. När vi träffar Musa berättar han hur han skulle göra allt för att skydda sin son, även om det betydde fysik fara för honom själv. Men han säger att Ahmed har förändrats efter att ha arresterats så många gånger och trots alla försök att få sin son att sluta kasta sten har det inte fungerat än.

”Jag gör det bara för min fru och mina barn”

Torsdagen den 17 mars kom jag till Qalandiya kl 05.00 som vanligt, men till skillnad från mina första besök stod det nu redan runt 500 män och väntade på att ta sig igenom. Till en början såg det relativt lugnt ut.