Monica Johansson

Monica Johansson bor i Stockholm men kommer från en liten by i Dalarna. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet och valde under utbildningen att lägga särskilt fokus på mänskliga rättigheter. De senaste åren har hon arbetat först som notarie på Solna tingsrätt och sedan som beredningsjurist på Allmänna reklamationsnämnden.

Hon har länge varit intresserad av konflikten och särskilt av kvinnors situation i konfliktområden. Därför hoppas hon särskilt få lära sig mer om hur kvinnor på båda sidor arbetar för att förbättra sin situation i det egna samhället och för en fredlig lösning på konflikten.

Reserapporter av Monica Johansson

Mellan en mur och en tunn grön linje

Från Nabi Samwil kan man se nästan hur långt som helst. Byn ligger på den högsta platsen i området kring Jerusalem. Här ska korsfararna en gång ha stått och för första gången blickat ut över Jerusalem. Här lär profeten Samuel ha lagts till sin sista vila[1].

En övergiven väska på Jaffa Road

Vid ett byggplank längs med Jaffa Road ligger en resväska slängd. Klockan är 14.05 en onsdag i januari. En polisman markerar att allmänheten bör hålla sig på avstånd. Allmänheten stannar bakom  den osynliga avspärrningen med mobilkamerorna riktade mot väskan. Den enda som vägrar lyda order är en av Jerusalems alla hemlösa katter, som spankulerarar fram och tillbaka över den plötsligt öde gatan.

Att ha och att inte ha

En tidig morgon väcks vi av ett meddelande om en husrivning  i bostadsområdet At-Tur på Olivberget. Meddelandet kommer från en arbetsgrupp inom FN-organet OCHA och vi vet att det är bråttom.