Niklas

Niklas är från Borås, anser sig vara världsmedborgare, han har jobbat, studerat och praktiserat utanför Sverige och Europa. Han jobbade exempelvis med barn och ungas utveckling i USA, praktiserade på den indiska landsbygden och var utbytesstudent i Spanien. Han har sin utbildningsbakgrund i statsvetenskap, globala utvecklingsstudier och mänskliga rättigheter. Niklas har ett stort engagemang för FN-frågor och fick därigenom intresset för konflikten i Israel och Palestina. Med sin närvaro hoppas han observera situationen för barn, kvinnor och flyktingar under ockupation samt sprida deras berättelser till Sverige och omvärlden som ett led i fredsarbetet och försoning mellan bägge parter.

Reserapporter av Niklas

Preventiv närvaro på de bedjandes väg

Landskapet runt de bedjandes väg är varierande. Det finns fertila jordbruksområden, grönområden, moderna byggnader och gamla byggnader. Men det finns även israeliska bosättare, militär och polisiär närvaro bland palestinierna som bor längs vägen.

Barnet och rättvisan

Efter endast tre dagar i Hebron blir vi inbjudna av en familj för att dricka kaffe. Vi blir inbjudna genom rop från gatan. Vi går in till familjens vardagsrum, sätter oss ner i soffan och presenterar oss för familjen. Samtalsämnet handlar om Malek Al – Jabari, en av sönerna i familjen.