Niklas Martti

Niklas kommer ursprungligen från Tornedalen men är numera bosatt i Stockholm. Han har en studiebakgrund i statsvetenskap och internationella relationer, men har även läst persiska och en del arabiska. Innan Följeslagarprogrammet har Niklas bland annat arbetat på Sida med Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika. Han är även engagerad i civilsamhället, såsom Svenska Afghanistankommittén. Väl på plats i Israel och Palestina ser han fram emot att få mer praktisk erfarenhet av ickevåldsmetoder, träffa lokala aktörer och initiativ som verkar för ockupationens upphörande, samt få lyssna till vanliga människors berättelser om hur de påverkas av konflikten.

Reserapporter av Niklas Martti

Ett liv här är inte värt mer än tre shekel

Det har gått drygt ett år sedan våldet trappades upp. Sedan oktober 2015 har mer än 230 palestinier dödats av israeliska bosättare och militär. [1] Men bakom dessa siffror i statistiken döljer sig mänskliga tragedier. Två av de dödade är vännerna Labib Azzam och Mohammad Zaghlawan, båda 17 år gamla. Jag har träffat deras familjer.

En viktig del i en framtida fredsprocess

Samar Hawila är både palestinier, kristen och israel. Vi har träffat henne för att prata om hennes kamp för sina rättigheter och varför situationen för palestinska arabiska medborgare i Israel bör uppmärksammas globalt.

Fängelset är Palestinas andra universitet

Det är bara en vecka sedan Ghassan Naijar har blivit släppt från fängelset när vi träffar honom. I min andra reserapport berättar jag om hans upplevelser under sin 26 månader långa vistelse i israeliska fängelser och hur hans kamp för frihet bara ökar i intensitet.

Sabhas son greps utan förklaring

Det verkar inte finnas någon mjukstart med att vara följeslagare och de människor jag möter har ofta smärtsamma berättelser. I min första reserapport skildrar jag mitt möte med Sabha Abdulrahman Mustafa och hur hennes svårt sjuka son blev bortförd av israelisk militär mitt i natten. En berättelse som tyvärr inte är unik.