P-A. Edén

Pehr-Albin har sedan flera år ett stort intresse för situationen i Israel och Palestina. Han har varit ekumenisk följeslagare, lett gruppresor till länderna och skrivit en D-uppsats i teologi om den kristna minoritetens situation. Nu är han än en gång ekumenisk följeslagare och tycker att det är väldigt spännande att på gräsrotsnivå följa utvecklingen i Israel och Palestina och sedan hemma i Sverige kunna bidra till en nyanserad och uppdaterad bild av situationen. Pehr-Albin bor i Stockholm, är prästvigd i Svenska kyrkan och arbetar som integrationssekreterare i Lidingö stad.

 

Reserapporter av P-A. Edén

Ramadan: fasta, fest och ett synligare förtryck

Det är ramadan, muslimernas fastemånad. De fromma (vuxna) muslimerna fastar om dagarna. Om kvällarna, när en av dagens böner ljuder från minareterna bryts fastan. Det är fest varje kväll, iftar. I Yanoun samlas familjer och vänner till glada måltider om kvällarna och nätterna. När vi följeslagare går och lägger oss för natten hör vi glada röster från grannarnas fester.

Bevakad skolgång och banbrytande projekt

Några gånger i veckan åker vi iväg för att följa palestinska barn på deras väg till skolan. De bor i byn as-Sawiya och behöver gå ett stycke längs en större väg, väg 60. I närheten av as-Sawiya ligger flera israeliska bosättningar så väg 60 trafikeras av både palestinier och israeler. De israeler som trafikerar vägen antingen bor på eller har ärenden till bosättningarna.

Hotad idyll

Yanoun är en liten by på östra Västbanken, strax utanför Nablus och ungefär 45 minuters bilfärd från Ramallah. Byn är egentligen två små byar, övre och nedre Yanoun. Det är det närmaste en idyll man skulle kunna komma. Om det inte vore för vetskapen om byns historia.