Per-Åke Skagersten

Per-Åke Skagersten är gymnasielärare och bor i Varberg. Undervisar i samhällskunskap, historia och religion. Han är också ordförande i Varbergs Missionsförsamling. Intresset för länder och folk i andra världsdelar väcktes redan i barndomen av missionärer på besök i kyrkan.

Ickevåld som princip blev en självklarhet i samband med att det var dags för värnplikt och vapenfri tjänst. Under två avbrott i lärarkarriären har han jobbat med Fairtrade i 10 år. Genom arbete, släkt och vänner samt studieresor har det blivit besök i Asien, Afrika och Latinamerika.

Nu har tiden blivit mogen för Israel och Palestina. En chans att visa solidaritet med utsatta samtidigt som mycket kunskap finns att hämta som kan komma väl till pass i det fortsatta lärararbetet.

Reserapporter av Per-Åke Skagersten

En orsak till skolfrånvaro

Lite ledigt från skolan uppskattar de flesta, liksom arbetaren som ser fram emot sin semester. Denna vecka träffade jag Osman Bayan Mahmoud Tabib. Han bor i byn Izbat at Tabib, är 13 år och går näst sista året på motsvarigheten till vår grundskola. Han var inte i skolan i måndags. Ledig dag? Inte alls!

Vapenvägrare i Israel

Är det möjligt att vara vapenvägrare i ett land som Israel? I så fall, vilka konsekvenser får det? Den bild som jag haft är att alla gör militärtjänst, män tre år, kvinnor två år. De senaste månaderna har bilden förändrats.