Petra Ludwig

Petra har en examen i statsvetenskap och företagsekonomi och är uppväxt i Stockholm. Hon har ett intresse för biståndsfrågor och har bland annat varit volontär i Kenya. Idag är hon i engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund. Petra hoppas att med preventiv närvaro i Israel och Palestina bidra med hopp och lugn i området. Genom att ta del av människors vardag, dela vidare erfarenheter via sitt informationsarbete och genom att öka ett engagemang vill hon verka för att nå en hållbar fred för båda parter i konflikten.

Reserapporter av Petra Ludwig

Från rädsla till hopp

Det är en historisk dag för byn Jubbet adh Dhib och en lyckosaga för oss följeslagare. Under vår tid här i Betlehem har vi följt byrådet i byn, som består enbart av kvinnor, som sakta har brutit sin rädsla för den israeliska bosättningen bredvid dem. Idag tar tre palestinska bönder modet att åter bruka den mark som stått orörd i 15 år. Beslutet är inte lätt utan kräver närvaro av både internationella och israeliska fredsorganisationer.

Den gode soldaten

Mitt i min period som följeslagare har hela gruppen en utbildningsvecka. Det är ett tillfälle för oss följeslagare att få träffa varandra och gå på föreläsningar och att få miljöombyte. Under denna vecka fick vi bland annat ta del av hur israeliska fredsorganisationer arbetar för att häva ockupationen.

Där tystnaden bryts

Klockan är strax innan fyra på morgonen. Böneutropen i Betlehem ska snart börja och det råder stillhet över staden. Det är mörkt när vi sakta börjar gå den korta promenaden till vägspärr 300. Medan vi närmar oss bryts tystnaden av ljudet av tusen män som väntar på att ta sig genom vägspärren och förbi muren, vidare till sina arbeten.

Under belägring

I fem dagar har byn Beit Fajjar, som ligger södra delen av Betlehems guvernörsområde, varit under belägring av israelisk militär. Jag har precis passerat fyra prickskyttar och en temporär vägspärr för att komma in i byn när jag möter en rastlös Mosa Thawpta. Han är sjukgymnast vid kommunens rehabiliteringscenter för funktionsnedsatta barn. Centret han arbetar på är öppet, men inga barn är på plats idag för att ta del av den specialundervisning, sjukgymnastik och socialtjänst som centret erbjuder.

Ickevåld som vapen

Möt Daher Nassar, en jordbrukare strax söder om Betlehem. Det är inte enbart att hjortar äter hans skörd som oroar honom. I 23 år har han slagits för rätten till sitt land och med fem israeliska bosättningar omkring sina ägor har Daher en daglig kamp för att överleva.