Samuel Skånberg

Samuel är utbildad civilingenjör i datateknik och har jobbat som mjukvaruutvecklare på ett internationellt telekomföretag och på en biståndsorganisation. Senast har han under våren läst teologi. Samuel har sin bakgrund i Equmeniakyrkan och är idag engagerad i rättvisefrågor i Svenska kyrkan och Kristna Fredsrörelsen. Samuel är en varm förespråkare för ickevåld och bor i ickevåldskollektivet Gandhi i Brandbergen utanför Stockholm. Han hoppas kunna bidra till att minska risken för våld i människors vardag och berätta om det han ser för vänner i Sverige.

Reserapporter av Samuel Skånberg

Frågor och många svar

Efter tre månader i Israel och Palestina funderar jag över vad jag sett och fått lära mig. Nu är jag hemma i Sverige igen efter tre månader. Tillbaka till ruggig höst och varma sockar. Det är svårt att tänka sig att jag kunde svettas av värmen för bara några dagar sen!

Hinder för ekonomisk utveckling

Palestina har en svag ekonomi och hög arbetslöshet. Men samtidigt är det ett rikt land med stor potential. Jag har försökt ta reda på varför utvecklingen inte går framåt i högre takt.

Mellan muren och bosättningen

Synen av Hani Ameers hus får mig att häpna. Efter att ha passerat genom en grind i muren så står jag på en militärväg. Framför mig har jag Hanis hus. Efter Hanis hus ser jag ett stängsel och direkt på andra sidan stängslet ser jag den israeliska bosättningen.

De israeliska protesterna

Palestinier som jobbar för rättvisa får svårigheter på grund av ockupationen. För israeler är det tabun och normer som försvårar. Men jag har träffat några av dem som går mot strömmen.

Lantbruk under ockupation

I Palestina har jag träffat jag många människor som berättat om sina liv, historier om orättvisa och ofta hopplöshet. Men jag har också träffat människor som fortsätter kämpa för en bättre tillvaro. En av dem är min nyfunne vän Abu Azzam.