Sofie Eriksson

Sofie Eriksson bor i Umeå men kommer ursprungligen från Luleå. Efter mina studier på programmet för internationell kris och konflikthantering på Umeå universitet blev hon kvar i staden. Sofie har en filosofie kandidatexamen i freds- och konfliktstudier. I Sverige jobbar hon för närvarande med psykiskt sjuka. Hon har länge varit intresserad av Palestina och Israel och tycker att Ekumeniska följeslagarprogrammet är ett utmärkt sätt att få en verklig uppfattning om hur människorna i området lever med konflikten. 

Reserapporter av Sofie Eriksson