Susanne

Susanne har examen i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Hon har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och icke-våld. Susanne har arbetat ideellt för både Röda Korsets Ungdomsförbund och för Göteborgs FN-Förening. Susanne åker som ekumenisk följeslagare för att bidra till upprätthållandet av internationell humanitär lag och mänskliga rättigheter. Hon hoppas att hon genom observation och preventiv närvaro ska kunna hjälpa människor som lever under ockupation och att hon efter hemkomsten till Sverige ska kunna sprida information om situationen.

 

Reserapporter av Susanne

Det ensamna livet på al-Salehgatan

Gamla stan i Hebron lyder under israelisk militär kontroll. För de palestinska invånarna innebär det bl.a rörelserestriktioner, trakasserier och kroppsvisiteringar, men även frihetsberövande och bosättarvåld. I Hebrons H2-område[1] finns 111 vägblockader och 20 permanenta checkpoints. 75 procent[2] av de 1829 butiker som tidigare funnits i området har stängts och 40 procent av hushållen har lämnat området. De som bor kvar är rädda för att gå ut och 75 procent av invånarna lever under fattigdomsgränsen.[3]

Utbildning under ockupation

Den 20 november var det internationella barndagen. I Barnkonventionen är det fastslaget att varje barn har rätt till utbildning.[1] Enligt FN-organet UNOCHA påverkas dock tillgången till utbildning för palestinska barn på ett negativt sätt i de ockuperade palestinska territorierna på grund av den ständigt närvarande israeliska ockupationen.[2]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page