Thord-Ove Thordson

Thord-Ove Thordson är 65 år, bosatt i Stockholm, har just blivit pensionär efter att mer än halva livet ha arbetat i ledande roller i kyrkosamfund och ekumeniska organ i Sverige, senast som generalsekreterare i Svenska Missionskyrkan och allra sista året som projektledare i den nya gemensamma kyrkan Gemensam Framtid som förenar Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Reserapporter av Thord-Ove Thordson

Mod att gå mot strömmen

”Vi ser i år en nivå när det gäller förstörda olivträd som inte har synts på de ockuperade områdena på flera år”, säger Rabbis for Human Rights. [1] På två veckor har palestinska bönder upptäckt att över 450 olivträd har blivit nerbrända, nedhuggna eller på annat sätt förstörda. I andra områden nära bosättningar och militärutposter har oliverna blivit stulna. Bosättarattacker har förekommit på palestinska bönder och i vissa fall har den israeliska armén använt tårgas och ljud- och ljusgranater för att hålla bönder borta.

Så långt som öster är från väster

”Är det någon skillnad?” Innan jag åkte ut som följeslagare med placering i östra Jerusalem. var en av frågorna jag fick. ”Är det någon skillnad mellan östra och västra Jerusalem?”

Drömmen om Jerusalem

Visst har jag drömt om Jerusalem! Och nu är jag äntligen på plats! Efter två veckor är jag fortfarande överväldigad av att få finnas en tid mitt i mötet mellan öst och väst, mellan omvälvande historia och konfliktfylld nutid, mellan tre världsreligioner: judendom, kristendom och islam…