Torbjörn Rynéus

Torbjörn Rynéus bor i Svärdsjö norr om Falun tillsammans med Barbro. Han är biologen som använt en stor del av livet till naturvårdsarbete via Länsstyrelsen i Falun, under senare år främst genom att bilda nya naturreservat i Dalarnas skogar. Detta har han varvat med kortare uppdrag som valobservatör och fredsövervakare i några olika länder. När han pensionerades den 1 mars 2010 tog han chansen att bli följeslagare.

Reserapporter av Torbjörn Rynéus

På en blåsig bergshöjd söder om Betlehem

Det kan tyckas litet och futtigt, men här försöker några palestinier verkligen göra det bästa möjliga i en nästan omöjlig situation. Och de lyckas göra det utan att ätas upp av bitterhet. Tvärtom, ett leende ligger alltid nära till hands.