Ulf Tebelius

Ulf Tebelius är från Göteborg och är en pensionerad affärsman. Han startade en internationell karriär i Israel 36 år sedan. Han har bland annat jobbat för UNESCO/UNDP vid Nildeltat. I 25 år arbetade han för företaget ABB, framför allt som ansvarig i arabisk-talande länder.

Reserapporter av Ulf Tebelius

Olivskörden i skuggan av muren

I byn Jayyous på den ockuperade Västbanken i Palestina är olivskörden i full gång. Bara ca 18 % av byns markägare har dock tillstånd att passera genom den omdiskuterade muren för att komma till sina marker. Olivplockning är ett arbete som kräver många människors insats.

Israelisk expansionspolitik drabbar palestinska markägare

Den omdiskuterade muren som skall separera Israel och Palestina byggs nästan helt på palestinsk mark. Grundtanken i den muslimska lagen Sharia används för att konfiskera mark till den israeliska staten. Lagar från brittiska mandattiden används på samma sätt. Under täckmantel av militära säkerhetskrav spärras områden av under viss tid för att senare konfiskeras och användas för expansion av israeliska bosättningar.