Yvonne

Yvonne är lutheran från Göteborg, Sverige. Hon har studerat teologi, religionshistoria, samhällsantropologi och utvecklingsstudier. Mellan 1986-1991 arbetade hon i Asien med partners till Svenska Kyrkan med frågor som rör kvinnors situation innan hon flyttade tillbaka till Sverige för att arbeta som Missionssekreterare för Asien. Från 2000 till 2016 var hon baserad på Diakonias regionala Asienkontor i Chiang Mai, Thailand som regionchef för arbetet i Asien. Hon har en stark tro på fred och ickevåld. Hon är motiverad att lära sig mer om situationen i Palestina och Israel genom de drabbade personerna och EAPPI-partners arbete med mänskliga rättigheter och ickevåld och ett slut på ockupationen.

Reserapporter av Yvonne

Möten med kvinnor i Södra Hebronområdet

Fatma skapar mötesplatser för isolerade kvinnor i Södra Hebrondalen och vill inkludera både kvinnor och män. Aman arbetar på nationell nivå med stöd i sociala och juridiska frågor men även med att få till nya lagar som är mer relevanta för dagens samhälle och utmaningar. Tillsammans ger de hjälp och hopp och kommer att göra avtryck för framtida generationer.

Med mobilt hälsoteam i Hebrondalen

En dag får jag följa med ett av Palestine Medical Relief Society-PMRS mobila hälsoteam då de besöker en by i Hebrondalen. Sex dagar i veckan reser teamet ut till olika byar där tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad och där det är svårt att komma till en stad med en större klinik eller ett sjukhus. PMRS arbetar tillsammans med Palestinska hälsomyndigheterna och ofta kompletterar de varandra i de olika byarna.

”Vi vill bara leva i fred och harmoni och ha ett gott liv”

Ett av ”våra” skolbarn som vi träffar regelbundet har attackerats av en israelisk man. Detta har lett till ett gripande och uppföljning på polisstationen. Frågan är vem det israeliska rättssystemet skyddar och vilken rätt en 13-årig palestinsk flicka har när hon attackeras.

”Vi måste skydda vårt kulturarv”

Jag träffar ungdomar som är engagerade i ett ickevåldsprojekt där motstånd och samexistens sker genom dokumentation av människors liv och historia.

– Vi måste vara stolta över vår historia, säger Mahasen Rabus och vi måste skydda vårt kulturarv (1),(2).

Njut av stunden, men var beredd!

Som ny medföljare var jag inte helt förberedd på hur snabbt situationen kan förändras på en dag, eller några timmar. Från fårvallning i en otroligt vacker natur utan incidenter till information om en rivningsorder i en av ”våra” byar i Södra Hebrondalen på Västbanken.