Följeslagarprogrammet nationellt och internationellt genomför olika kampanjer för att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Här kan du se en översikt över nuvarande och tidigare kampanjer.