Ett initiativ i påsktid

Så här i påsktid vill Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel knyta samman Jerusalems status som helig stad med det som är heligt för oss människor: hemmet, gudstjänstgemenskapen, familjen, identiteten, den mänskliga värdigheten och solidariteten.

Jerusalem är en helig stad för kristna, muslimer och judar. Vid stora högtider som påsk, den heliga månaden ramadan och pesach, som det här året kommer att överlappa varandra, märker både besökare och lokala invånare av den här heligheten. Men stadens och dess invånares helighet hotas alltmer av konsekvenserna av den pågående ockupationen, som yttrar sig i diskriminering och våld. I december 2021 gjorde kyrkoledarna i Jerusalem ett starkt uttalande där de vädjade till det internationella samfundet att agera konkret för att Jerusalems multireligiösa identitet bevaras och att våld och förödmjukelser i staden skall upphöra.

Helighet

I detta påskinitiativ från EAPPI vill vi visa på ett samband mellan staden Jerusalems helighet och det som är heligt för oss som människor: hemmet, familjen, gudstjänstgemenskapen, identiteten, ett värdigt liv, och solidaritet. Vi vill visa på hur heligheten hos Jerusalem och dess invånare hotas idag och uppmärksamma de brott mot mänskliga rättigheter som begås i Jerusalem och som står i stark kontrast mot Jerusalem som en fredens stad för människor med olika religiös och nationell bakgrund. Vi vill också visa på uthålligheten hos dem som bor i staden och lyfta fram initiativ och handlingar som inbjuder andra att visa solidaritet med dem som lider under våld, förödmjukelser och den fortgående ockupationen.

Be och agera för fred i Jerusalem. Stadens helighet bör värnas för alla människor som har del i staden, oberoende av religiös eller nationell tillhörighet. Vi uppmanar kyrkoledare, folkvalda och andra i ansvarsställning över hela världen att be för fred i Jerusalem, att agera på meningsfulla sätt för att stoppa tvångsförflyttningar, våld och förödmjukelse i Jerusalem samt att stödja alla insatser för att få ett slut på ockupationen och nå fram till en rättvis fred för alla människor i Palestina och Israel.


Detta är ett ekumeniskt initiativ från EAPPI/Kyrkornas världsråd. Kyrkor, organisationer och privatpersoner över hela världen uppmuntras och uppmanas under påsktiden att på olika sätt verka för fred i Jerusalem.

Material för inspiration och handling

Här finns material som belyser vad som är fredsskapande och vad som är hinder för fred i Jerusalem.

  • Bibelstudier om hem, gudstjänst, familj, identitet, mänskligt liv och mänsklig värdighet samt solidaritet. Varje bibelstudium innehåller en bibeltext, en kort reflektion, frågor för samtal eller egen reflektion och en bön.
  • Berättelser med fokus på aktuella brott mot mänskliga rättigheter i och i närheten av Jerusalem.
  • Faktaunderlag och uppmaning till handling.

På Kyrkornas världsråds hemsida finns också bilder att ladda ner och använda i sociala medier.

Jerusalem, symbol of the spiritual core of three religions, must become a city of peaceful coexistence, open to the world, embracing humanity and elevating human dignity, based on human rights, as an example of the love of God for all.

Ioan Sauca, tf generalsekreterare Kyrkornas världsråd

Ta gärna del av allt material på engelska på Kyrkornas världsråds webbplats.