Trygghet för familjer och samhällen är en del av Guds rättvisa. Familjer och samhällen är till för att ta hand om och stötta varje generation, från det nyfödda barnet till den äldsta medlemmen. Familjer och samhällen ger oss identitet, mening och tillhörighet och lär oss att leva och älska. Men inre och yttre krafter – krig och våld, fattigdom och katastrofer – kan hota familjens och samhällets existens. När familjer blir åtskilda, så som många palestinska familjer blivit, lider hela samhället. Det här är inte Guds vilja. Vi är kallade att arbeta tillsammans för att bygga sunda familjer och samhällen för palestinska och israeliska familjer liksom för alla människor.