Guds rättvisa ger alla rätt att fritt fira gudstjänst. Jerusalem är en helig plats för tre stora världsreligioner: judendom, kristendom och islam. Alla tre tror på och tillber Abrahams Gud. Jesaja är erkänd som profet i alla tre religionerna. Han fastslår att Guds hus är avsett att vara ”ett bönehus för alla folk”. Jerusalems mångreligiösa identitet, som också omfattar Palestina och Israel i stort, är erkänd av både staten Israel och av det palestinska samhället. Men trots att (staten) Israel uttryckligen stöder alla tre religionernas rätt att fira gudstjänst är verkligheten en annan. Möjligheten att fira gudstjänst är ojämlik. Kristna och muslimska palestinier som vill be och fira gudstjänst på sina heliga platser möter påtagliga hinder. I år sammanfaller tre viktiga helger då den judiska pesach, stilla veckan och påskhelgen för kristna och den heliga månaden ramadan för muslimer kommer att överlappa varandra. Då är det viktigare än någonsin att stå upp för en trygg och säker tillgång till gudstjänstfirande för alla invånare i Jerusalem och det Heliga landet.