Rätten till ett tryggt och säkert hem är en del av Guds rättvisa. Under exilen i Babylon som sträckte sig över flera generationer hämtade Guds folk tröst hos profeten Jesaja, som utlovade dem ett hem. Jesaja talade inte bara om hem som något i det förflutna som gått förlorat, utan också som en framtida verklighet grundad på rättvisa, rättfärdighet och fred. Att ha ett hem är en mänsklig rättighet och något som människor över hela världen håller heligt. När palestinier vädjar om ett hemland och om trygga och säkra hem, är det en återspegling av alla människors rätt till en plats de kan kalla hem.