Varje människa har en identitet. Vår identitet kan vara nedärvd via familjen eller via vår religion eller båda. Kristen tro säger att vår identitet är helig därför att alla är skapade till Guds avbild; vi har alla unika gåvor och en mening i världen. Men oavsett vad tron står för, skall människans identitet hållas helig och behandlas därefter. Kanske tänker vi på identitet som ett personlighetsdrag, men identiteten är inte begränsad till mänsklig identitet. Platser och städer har också sin identitet – som Jerusalem, en stad med en unik och helig identitet.