Människans värdighet och liv är inte bara heliga – utan respekten för liv och värdighet är grundläggande för hela mänskligheten. För palestinier reflekterar ordet ”värdighet” många aspekter av livet: sättet att leva, stoltheten och engagemanget i arbetet och att det är viktigt för anseendet bland alla dem man känner att man är en rejäl person med hög integritet. Men när palestinier tvingas passera vägspärrar och behandlas respektlöst och till och med våldsamt, blir man bokstavligt talat av-humaniserad. Ockupationen är ett hot mot palestiniers heliga mänskliga rättighet till ett värdigt liv.

Bibeltext

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Första Moseboken 1:26-27

Reflektion

Skapelseberättelsen vittnar om Guds kärlek till allt levande, men särskilt om Guds kärlek till och avsikt med mänskligheten. Det var för människorna som land och vatten, djur och växter skapades. Samtidigt ges vi människor det heliga ansvaret att ta hand om skapelsen å Guds vägnar. Efter de här verserna i Första Moseboken om Guds intentioner och förhoppningar för mänskligheten följer berättelsen om Adam och Eva och början på mänsklighetens synd och uppror mot Gud. Genom synden går heligheten hos människans liv och värdighet förlorad. Gång på gång genom århundradenas lopp har människor varit oaktsamma med den skapelse som vi fått uppdraget att ha ett speciellt ansvar för. Genom hela vår historia har människor gjort sig skyldiga till dödande, slaveri och oräkneliga andra brott mot det som var Guds vilja och avsikt med oss. Men eftersom Gud inte bara är skapare utan också uppehållare och försonare för sin skapelse så förblir han närvarande i den – både i det förflutna och i dagar som kommer – för att visa att den mänskliga värdigheten alltid kommer att kämpa emot alla former av förlust av liv och värdighet.

Idag söker palestinier sin värdighet och arbetar hårt för att värdigheten hos barn, ungdomar, vuxna och äldre skall bevaras och respekteras. Ockupationen orsakar många konflikter som motarbetar de här ansträngningarna. Familjer splittras genom den diaspora som skapats genom förvisning och emigration, arresteringar och muren. Palestinier lider dagligen skada och berövas sina rättigheter och möjligheter. Tyvärr är sådana förhållanden vanliga också på många andra platser i vår värld. Och var det än sker, så orsakar det Guds hjärta stor sorg.

Hur kan människor återvinna den förlorade värdigheten och upprätthålla ett tryggt och säkert liv? Svaret för alla människor är att se sig själva och sina medmänniskor som skapade till Guds avbild, för att vara lika honom, och komma ihåg att de förtjänar ett värdigt liv. Bara då kan mänskligheten präglas av den helighet som den var ämnad till.

För samtal eller egen reflektion

  • Vad betyder det för dig och andra att vara skapad till Guds avbild?
  • Vad betyder ordet värdighet i ditt sammanhang?

Bön

Himmelske fader, dina gärningar på jorden och dina välsignelser över oss är underbara. O Herre, när vi går igenom svårigheter och utmaningar i våra liv, hjälp oss då att komma ihåg att du alltid är med oss och älskar oss. Hjälp oss att komma ihåg att det mänskliga livet och värdigheten är grundläggande i den här världen. Herre, skydda oss i allt som möter oss och hjälp oss att bevara din välsignelse över våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen.

Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet