Staden Jerusalem med sina heliga platser måste hållas skyddad för alla människor oavsett religiös eller nationell identitet. Påsken står för uppståndelse, seger och en början på något nytt, och därför är det rätt tid att uppmana till en nystart för Jerusalem och stadens alla invånare. Nu ber vi kyrkoledare och folkvalda i hela vår värld att be för fred i Jerusalem och att stödja alla åtgärder för att få ett slut på ockupationen och få till stånd en rättvis fred för alla invånare i Palestina och Israel.

Bakgrundsfakta – lär dig mer

1. Kyrkoledarna i Jerusalem önskar att Jerusalem ska få vara en stad utan våld och förödmjukelser.

– Dussintals palestinier riskerar att avhysas från sina hem i det ockuperade östra Jerusalem, med syfte att ersätta deras bostäder och hela kvarter med israeliska bosättningar.

– Mer än 20 procent av alla husrivningar, vräkningar, konfiskeringar eller beslagtagningar av palestinska fastigheter under 2021 skedde i östra Jerusalem. Ofta har tvångsevakueringarna sammanfallit med uppbyggnad och utvidgning av israeliska bosättningar.

– Israel har annekterat 35 procent av östra Jerusalem för israeliska bosättningar. Palestinska familjer som blir fråntagna sina hem har ingenstans att ta vägen.

– Enligt FN är det nu omkring 218 palestinska hushåll som står inför hot om vräkning, av vilka de flesta initierats av bosättarorganisationer. Cirka 970 personer varav 424 barn riskerar att bli tvingade från sina hem.

2. Östra Jerusalem är ockuperat område.

– Israel annekterade östra Jerusalem och inkluderade det i sitt territorium i juni 1967. Palestinier som bor i östra Jerusalem har getts en status som ”permanenta invånare” i Israel – en juridisk status som är avsedd för personer av annan nationalitet som vill bosätta sig i Israel. Denna status kan upphävas om någon är borta från sitt hem i östra Jerusalem för länge, till exempel för studier eller arbete utomlands. Över 14 500 invånare i östra Jerusalem har förlorat sitt medborgarskap på det sättet sedan 1967. De flesta palestinska invånare i östra Jerusalem har inget annat hem, ingen medborgerlig status i något annat land och har inte själva valt denna typ av status – det är staten Israel som har ockuperat och annekterat marken där de bor.

– I juli 1980 införde Knesset (det israeliska parlamentet) en ny lag angående Jerusalem som Israels huvudstad: Staden skall förbli enad inom de gränser som Israels regering bestämde i juni 1967, och ingen del av staden får överföras till någon ”främmande regim eller enhet”.

– Annekteringen av östra Jerusalem har inte fått något internationellt erkännande utan har tvärtom fördömts, bland annat i resolutionerna 267 och 478 i FN:s säkerhetsråd.

3. Palestinska jerusalembor utsätts för diskriminering och orättvisor.

– Det finns olika lagar för ägande av fastigheter i Jerusalem: Judiska israeliska familjer har rätt att kräva tillbaka egendom i östra Jerusalem medan palestinier inte kan göra anspråk på egendom i västra Jerusalem eller någon annanstans i Israel. Efter annekteringen av östra Jerusalem 1967 stiftade Israel 1970 en lag som tillåter judisk-israeliska familjer att återkräva egendom i östra Jerusalem som var i deras ägo före 1948. Samtidigt finns lagen om frånvaro från egendom, stiftad 1950 och modifierad 1973, som hindrar palestinier från att kunna få tillbaka mark och fastigheter som de ägt i västra Jerusalem och på andra platser.

– Palestinierna i östra Jerusalem bor i en försummad del av staden och upplever att deras behov inte tillgodoses. Enligt Al-Jazeera består stadens befolkning till 40 procent av palestinier, och de betalar skatt till israeliska myndigheter, men bara 10 procent av stadens budget används för samhälleliga kostnader i östra Jerusalem.  

Följande siffror ger en liten uppfattning om den diskriminering och orättvisa som de utsätts för i östra Jerusalem:

Västra JerusalemÖstra Jerusalem
Offentliga parker1 00045
Allmänna bibliotek262
Kommunala vårdcentraler276
Spårvagnshållplatser212


4. Internationell rätt är entydig i fråga om skydd för civilbefolkning under ockupation, något som också gäller det ockuperade östra Jerusalem.

– Fjärde Genèvekonventionen fastslår att ”påtvingad förflyttning av individer eller grupper, såväl som skyddade personer från ockuperat område till ockupationsmaktens område eller till något annat land, ockuperat eller ej, är förbjudet oavsett motivet för åtgärden”.

– Artikel nr 46 i Haag-överenskommelsen fastslår att ”privat egendom måste respekteras och får inte konfiskeras” på ockuperat område.

– Den 10 mars 2021 sändes en gemensam akut vädjan från människorättsorganisationer till FN:-s specialkommitté för påtvingade avhysningar i östra Jerusalem. Där framhölls att ”Israel har inte bara olagligt inkluderat östra Jerusalem i sitt eget civila rättssystem utan gått ännu längre och antagit fler diskriminerande lagar och strategier som medfört konfiskeringen av tre palestinska fastigheter i östra Jerusalem till förmån för bosättare, tvångsförflyttning av palestinier och expansion av den israelisk-judiska närvaron i staden.”

5. Kyrkoledare i Jerusalem vill att staden Jerusalems multireligiösa identitet skall bevaras.

Jerusalem är en historisk symbol med stor betydelse för muslimer, kristna och judar. Staden är ett andligt centrum förknippat med drömmen om fred och rättvisa sedan generationer tillbaka. Ingen religion kan hävda ensamrätt till Jerusalem. Den nuvarande konflikten i staden är den största utmaningen för alla som värnar om Jerusalems framtid som en plats för andlighet, tolerans och mångfald.

– Den 5 november 2021 publicerade det katolska patriarkatet ett uttalande där man uppmärksammade kränkningarna av Jerusalems heliga status och människorna i staden. I uttalandet framhölls också kyrkornas historiska ställning som ytterligare ett skäl att avvisa försöken att ge några få ensamrätt till Jerusalem: ”Staden är helgad åt de tre monoteistiska religionerna. Med grund i internationell rätt och gällande FN-resolutioner är den också en stad där det palestinska folket, kristna som muslimer, skall ha samma rätt att bygga en framtid grundad i frihet, jämlikhet och fred. Vi vill också se en absolut respekt för den historiska status quo som gäller alla heliga platser, inklusive Al-Aqsa-moskén.”

– Den 13 december 2021 gjorde patriarkerna och de lokala kyrkoledarna i Jerusalem ett liknande uttalande om det rådande hotet mot kristen närvaro i staden. De varnade för en förändring av Jerusalems status mot bakgrund av ”oräkneliga incidenter med fysiska och verbala attacker mot präster och andra i kyrkornas ledarskap, attacker mot kristna kyrkor och återkommande vandalisering och vanhelgande av heliga platser liksom förödmjukelser av lokala kristna som bara vill ha frihet att fira gudstjänst och leva sina liv i lugn och ro.” Kyrkoledarna varnade för aktiviteter från radikala israeliska grupper och uppmanade lokala politiker, ansvariga myndigheter och juridiska institutioner i Israel att sätta stopp för dessa aktiviteter.

– Kyrkornas Världsråd bemötte hoten från radikala grupper genom att göra följande uttalande: ”De kristna i det Heliga Landet måste respekteras och värdesättas som en del av både det historiska arvet och framtiden för regionen. De måste försäkras samma rättigheter som andra samt skyddas som en hotad minoritet, och det är de politiska myndigheterna i regionen som har såväl juridiskt som moraliskt ansvar för detta.”

– Planen att anlägga en nationalpark på Olivberget i Jerusalem som skulle inkludera mark som ägs av kyrkor, måste läggas ned helt och hållet. Vanhelgandet av den muslimska begravningsplatsen Al-Yusifieh, och exploateringen av mark i Silwan för att bygga en arkeologisk park i omedelbar anslutning till Olivberget, utvidgar Israels närvaro i det ockuperade östra Jerusalem och gör att området blir omringat av israeliska bostäder och arkeologiska utgrävningsplatser.

6. Att fritt kunna fira gudstjänst i Jerusalem är inte en rättighet som alla har tillgång till.

I år firar kristna, judar och muslimer viktiga högtider vid samma tidpunkt: påsk, pesach och ramadan. Som en helig stad för alla de tre monoteistiska religionerna, borde Jerusalem då vara ett centrum för firande och högtidsgudstjänster för alla, men:

– Av de tre miljoner palestinier som bor på den ockuperade Västbanken och varav de flesta är muslimer ges bara personer över en viss ålder tillträde till Jerusalem under de stora helgdagarna, medan andra måste ansöka om tillstånd från israeliska myndigheter, vilket är svårt att få. Restriktionerna orsakar stopp och spänningar vid vägspärren Qalandia nära Ramallah och Checkpoint 300 i Betlehem, som är de största platserna för passage genom muren. Detta händer speciellt under ramadan när tiotusentals personer vill ta sig till Jerusalem för att be där.

– Det är de palestinska kristna som är utsatta för den största risken idag. Av 952 000 invånare i de östra och västra delarna av Jerusalem, och av en befolkning på 350 000 palestinier i östra Jerusalem, finns nu bara cirka 10 000 palestinska kristna kvar. Bosättarorganisationernas försök att konfiskera kristnas mark och fastigheter i närheten av Jaffaporten, liksom ofredanden i området runt New Gate, hotar att driva bort de kristna och förändra stadens mångreligiösa och pluralistiska identitet.

– Kristna från Västbanken och Gaza har begränsat eller inget tillträde alls till Jerusalem under påsken för att besöka släktingar och delta i gudstjänster. Påsken i Jerusalem präglas av många olika festligheter: Scoutparader, kyrkliga processioner och gudstjänster i Den Heliga Gravens kyrka och på andra platser för att högtidlighålla minnet av påskens händelser. Kristna i de ockuperade områdena sörjer över att de inte kan vara i Jerusalem under påsken.

Det här kan du göra!

  1. Berätta om detta! Skriv insändare och kontakta medier, dela information i sociala medier och i föredrag. I detta initiativ vill uppmärksamma situationen i Jerusalem – våldet, förödmjukelserna och den pågående förändringen av stadens mångreligiösa identitet. Använd den informationen för att vädja om en bättre framtid för Jerusalem och dess invånare oavsett nationalitet eller religion.
  2. Kontakta relevanta diplomatiska aktörer, riksdagsledamöter i Sverige och samtalspartners på regeringsnivå i Israel. Säg till dem att alla invånare i Jerusalem förtjänar ett liv i värdighet, rättvisa och frihet.
  3. Följ hemsidorna och sociala medier för Följeslagarprogrammet och Kyrkornas Världsråd. Titta efter uppdateringar och använd informationen för att uppmana till beskydd av Jerusalem och alla som bor där, så att våld och förödmjukelser upphör och staden får behålla sin multireligiösa identitet.
  4. Läs på och lär dig mer: Påsken är en bra tid inte bara för att fokusera på de historiska och bibliska platserna, utan också för att förstå mer om situationen i Palestina och Israel idag. Vi vill uppmana dig att lära mer om situationen på de platser där människor lever under ockupation och att visa solidaritet med dem som lider och med dem som arbetar för en rättvis fred.

Länktips

joint-urgent-appeal-to-the-united-nations-special-procedures-on-forced-evictions-in-east-jerusalem-1615372889.pdf (alhaq.org)

10 things you should know about the evictions in East Jerusalem | NRC

What It’s Like To Live In East Jerusalem: A Palestinian’s Perspective : NPR

Treaties, States parties, and Commentaries – Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949 (icrc.org)

WCC statement in solidarity with the churches and Christian communities in the Holy Land | World Council of Churches (oikoumene.org)

Christians: Israeli Restrictions Spoiling Easter Celebrations in Jerusalem – – IMEMC News

Al-Aqsa Mosque: Five things you need to know | Al-Aqsa Mosque | Al Jazeera

ISRAEL – PALESTINE Latin Patriarchate: Jerusalem, violation of the sanctity of the people and the city (asianews.it)

STATEMENT ON THE CURRENT THREAT TO THE CHRISTIAN PRESENCE IN THE HOLY LAND BY THE PATRIARCHS AND HEADS OF LOCAL CHURCHES OF JERUSALEM – Jerusalem Patriarchate News Gate (jerusalem-patriarchate.info)

Planned Negligence – How Palestinian Neighborhoods Disappeared from Jerusalem’s Current and Future Urban Planning Policies | Ir Amim (ir-amim.org.il)

Immediate Threat of Eviction of a Palestinian Family from Sheikh Jarrah – Peace Now

Statement of the Humanitarian Country Team on the imminent eviction of the Salem Family in Sheikh Jarrah in East Jerusalem | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory (ochaopt.org)

Peak in demolitions and confiscations amidst increasing denial of the right to justice | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory (ochaopt.org)