Som kristna är vi kallade att älska Gud och vår medmänniska. Kärleken till andra kan inte begränsas till vackra ord – vår kärlek behöver uttryckas i konkret handling. Solidariteten är helig därför att den är en följd av ansvarsfull kärlek och omtanke. Solidaritet är den sortens kärlek som Jesus visade och som han kallar oss att dela med varandra.