Olive Harvest Initiative

I samband med olivskörden hösten 2020 lanserade Kyrkornas världsråd en global kampanj. Glädjen och festen – skördens andliga, kulturella och ekonomiska betydelse lyftes fram, såväl som de förödande konsekvenser ockupationen får för palestinska samhällen.

Olivskörden är en mycket speciell händelse för många människor i det Heliga landet. Familjer och andra i samhället, unga och gamla, samlas i olivlundarna för flera veckors hårt arbete.

Olivträden, som kan vara flera hundra år gamla, berättar en historia om kontinuitet, om rötter och om motståndskraft. Under träden delas mat och skratt. Det är en glädjens tid, men också en tid präglad av svårigheter och lidande för många av de palestinier som lever under ockupation.

Det finns fler än tio miljoner olivträd på Västbanken. Uppemot 100 000 familjer är beroende av olivskörden för sin inkomst. De senaste decenniernas ockupation, inskränkning av rörelsefriheten, konfiskering av privat mark, byggandet av bosättningar och våldsamma attacker och trakasserier från extremistiska bosättare har drabbat palestinska jordbrukare och deras familjer hårt. Hundratusentals träd har förstörts, vilket har lett till ett omfattande inkomstbortfall och en ekonomisk utsatthet för många familjer.

Tidigare år har ekumeniska följeslagare tillsammans med frivilliga från såväl Israel som andra delar av världen funnits med sin skyddande närvaro på utsatta platser under olivskörden – för att människor ska våga och kunna skörda sina oliver i fred. På grund av covid-19-pandemin har inga följeslagare kunnat vara på plats i Palestina och Israel sedan i mars 2020, vilket gjorde årets olivskörd än mer utsatt för många palestinska bönder. Därför bjöd Kyrkornas världsråd in alla medlemskyrkor och alla andra som var intresserade att under skördetiden vara med i det man kallade ”Olive Harvest Initiative”. Genom initiativet ville Kyrkornas världsråd synliggöra vilken andlig, ekonomisk och kulturell betydelse olivskörden har för palestinska samhällen, men också peka på ockupationens förödande konsekvenser.

Följeslagarprogrammet fortsätter att arbeta för fred och rättvisa genom att hålla kontakt med och rapportera från utsatta samhällen på Västbanken. Så snart situationen tillåter kommer följeslagarna återigen finnas på plats.

Webinars om Olive Harvest Initiative

Delta i kampanjen

Alla intresserade uppmanades delta i kampanjen bland annat genom att:

Vi kommer regelbundet att genom sociala medier rapportera från olivskörden. Följ därför Följeslagarprogrammet, Kyrkornas världsråd, och EAPPIFacebook
Följeslagarprogrammet och Kyrkornas världsråd på Instagram
Följeslagarprogrammet, Kyrkornas världsråd och EAPPI på Twitter

Läs gärna denna artikel Vi använder olivolja varje dag samt nya och äldre rapporter från tidigare års olivskördar: