Jabal al-Baba Foto: Hanna Tourjman/WCC-EAPPI

Det var från Betania som Jesus red till Jerusalem på palmsöndagen. Idag är byn delad av muren. Byar och samhällen i utkanten av östra Jerusalem har därmed förlorat tillgången till staden och nödvändig service (utbildning, sjukvård osv.). Det var här som Lasarus uppväcktes från de döda.

REFLEKTERA: Bibelstudium – Det sista hemtrevliga huset (station 2)

LÄRA: Bedouins of Pope’s Hill fight eviction

Det här kan du göra

Be

Kärleksfulle Gud, du har skapat oss som en enda mänsklighet. Vi kommer till Dig, medvetna om de murar som delar och gör ditt folk till främlingar för varandra. Må din kärleks kraft riva ned de murar som skiljer människor åt, så att vi kan arbeta tillsammans och hitta politiska lösningar som stöder rättvisa och varje människas rätt till fri rörlighet och rätt till nödvändig samhällsservice.
Amen

Bjud in

Bjud in någon som har en annan åsikt i Israel-Palestinafrågan än du, och börja ett samtal om annektering. Se det som en möjlighet att samtala med en kollega, en familjemedlem eller en vän. Som inledning kan du dela fokusberättelsen och uppmana den du talar med att se situationen ur den berörda personens perspektiv.

Påverka

Byggandet av muren har lett till en de facto-annektering av de områden på Västbanken som befinner sig mellan muren och den gröna linjen (sömzonen), vilket leder till svåra konsekvenser för palestinska samhällen på båda sidor om muren. Ta kontakt med dina folkvalda eller kyrkoledare för att uppmana dem att agera för att stoppa ockupationen och de facto-annekteringen av det ockuperade palestinska området, för att därigenom hålla hoppet levande om en fredlig och rättvis lösning på konflikten.

Vidare information

Samtalsämnen (länkarna är på engelska):
• Israels separationsbarriär, eller mur, har lett till en de facto-annektering av nästan 10 % av Västbanken, inklusive flertalet bosättningar i den så kallade sömzonen mellan den gröna linjen och muren. Omkring 11 000 palestinier i sådana områden behöver särskilda tillstånd för att bo i sina egna hem och för att via checkpoints kunna ta sig till resten av Västbanken.
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.pdf

• Palestiniers tillträde till mark och olivlundar i sömzonen har kraftigt kringskurits av israeliska myndigheter. Enligt UNOCHA var under skördetiden endast 53 jordbruksgrindar öppna av de 74 som jordbrukare behöver passera för att få tillgång till sina träd. Ett resultat av detta är att jordbrukarna inte kan vårda sina träd under hela året, vilket i sin tur ger minskad skörd.
https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest

• Till detta kommer att palestinier endast kan passera jordbruksgrindar med ett tillstånd. Under 2019 avslogs 73 % av alla tillståndsansökningar.
https://www.ochaopt.org/content/2020-olive-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settler-violence

• I östra Jerusalem delar muren inte främst israeliska och palestinska grannar från varandra, utan skär av palestinska kvarter och förorter från varandra. 80 000 palestinier i östra Jerusalem bor i kvarter som idag skiljs av från staden av muren. I många fall leder detta till att familjer och vänner separeras från varandra, liksom från arbetsplatser, utbildning och religiösa lokaler.
https://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier

Användbara länkar

Kartor över muren:
https://www.ochaopt.org/atlas2019/wbclosure.html

Om muren i Jerusalem:
https://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier

Allmänt om muren:
https://www.ochaopt.org/theme/west-bank-barrier

Om rörelserestriktioner på Västbanken:
https://www.ochaopt.org/content/longstanding-access-restrictions-continue-undermine-living-conditions-west-bank-palestinians