Augusta Victoriasjukhuset på Olivberget. Foto: Albin Hillert

Olivberget, i östra Jerusalem, är platsen där Jesus grät över Jerusalem. I en trädgård på Olivberget blev han gripen. Idag lever många palestinska familjer i östra Jerusalem under hotet av utbyggnader av bosättningar, husrivningar och vräkningar.

REFLEKTERA: Bibelstudium – Olivberget (station 3)

LÄRA: East Jerusalem: Denied citizenship and the vote

Det här kan du göra

Be

Rättvisans och fredens Gud, vi kommer till Dig för att be om en rättvis fred i det Heliga landet. Vi ber om ett slut på ockupationen, för försoning och konfliktlösning för ditt folk, på alla livets områden. Vi ber med Jesus Kristus på Olivberget att din fred ska bli verklighet. Må de som har förlorat sina hem få möjlighet att bygga säkra hem på sin egen mark, så att de kan leva trygga och utan rädsla. Amen

Dela en måltid

Dela en måltid med någon (digitalt eller fysiskt, beroende på vad som är lämpligt och vilka restriktioner som gäller) och samtala om fokusberättelsen och ämnena den tar upp. Prova gärna detta recept på maamoul, som palestinier använder till sina religiösa högtider.

Påverka

Östra Jerusalem med omgivande byar annekterades av staten Israel 1967 (officiellt 1980). En övervägande majoritet av världens länder har inte erkänt denna annektering, eftersom den strider mot internationell rätt. Den palestinska befolkningen i östra Jerusalem fortsätter att påverkas negativt av expansion av bosättningar, husrivningar och tvångsvräkningar. Ta kontakt med dina folkvalda eller kyrkoledare för att uppmana dem att agera för att stoppa ockupationen och de facto-annekteringen av det ockuperade palestinska området, för att därigenom hålla hoppet levande om en fredlig och rättvis lösning på konflikten.

Samtalsämnen

Användbara länkar

Om vräkningar relaterade till expansion av bosättningar i östra Jerusalem: https://www.ochaopt.org/content/palestinian-family-evicted-its-home-east-jerusalem

https://peacenow.org.il/en/settlement-under-the-guise-of-tourism-the-elad-settler-organization-in-silwan

Video från PeaceNow med uppdatering om bosättningar in östra Jerusalem (Januari 2021): https://peacenow.org.il/en/video-briefing-on-the-settlements-inside-palestinian-neighborhoods-in-east-jerusalem

Om husrivningar i östra Jerusalem:
https://www.ochaopt.org/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice