Gravkyrkan i Jerusalem. Foto: A. Carlehed

Gravkyrkan sägs vara den plats där Jesu grav och de tre korsen fanns för 2000 år sedan. Byggnadens urgamla stenar fortsätter att vara en viktig symbol för de lokala palestinska kristna, såsom för kristna världen över.

REFLEKTERA: Bibelstudium – Jerusalem (station 4)

LÄRA: Easter brings uncertainty for Palestinians who want to worship at Holy Sepulchre

Det här kan du göra

Be

Helige Gud, i dig finns inget mörker och från dig utgår det heliga ljus som upplyser hela världen. Vi tackar dig för uppståndelsens ljus som vi har tagit emot i tro när vi förkunnar för världen “sannerligen, Herren är uppstånden”. Må detta uppståndelsens ljus ta bort den mörkrets slöja som fortfarande ligger över vår värld idag. Må uppståndelsen tränga igenom hela Jerusalems stad. Må denna de två folkens och de tre religionernas stad bli som det eviga hoppets fyrtorn, som låter sitt heliga ljus lysa över det Heliga landet och över hela världen. Amen

Kontakta din församling och inbjud dem att både använda och sprida Påskbudskapet från Kyrkornas världsråd och EAPPI (tillgängligt före den västliga påsken) och Påskbudskapet från kyrkoledare i Jerusalem (tillgängligt före den östliga påsken).

Sprid ljus

Tänd ett ljus under påsken, som påminnelse om uppståndelsens heliga eld och dela bilden på sociala medier: #EasterLight #PeaceAndJustice #NoToAnnexation.

Påverka

Såväl lokala kyrkor som palestinska och israeliska civilsamhällesorganisationer, människor på fältet och över hela världen arbetar för ett stopp för ockupationen och de facto-annekteringen. Stöd dem genom att ta kontakt med dina folkvalda eller kyrkoledare för att uppmana dem att agera för att stoppa ockupationen och de facto-annekteringen av det ockuperade palestinska området, för att därigenom hålla hoppet levande om en fredlig och rättvis lösning på konflikten.

Samtalsämnen

  • Fundera över följande tanke från kyrkorna i Jerusalem: Jerusalem är en helig stad, mänsklighetens världsarv, de två folkens och de tre religionernas stad, som har en unik karaktär som skiljer henne från alla andra städer i världen, en karaktär som går bortom all lokal politisk överhöghet.
    ”Staden Jerusalem är för värdefull för att vara bunden till enbart lokala eller statliga politiska myndigheter.” (Jfr Memorandum, 1994)
  • Etisk kristen turism (tusentals kristna från hela världen besöker Gravkyrkan under påsken, utan att känna till hur palestinska kristna lever i det Heliga landet).

Användbara länkar

Uttalande från patriarkerna och de lokala kyrkoledarna angående Jerusalems status:
https://www.oikoumene.org/resources/documents/status-of-jerusalem-patriarchs-and-heads-of-the-local-christian-churches-in-jerusalem-2006 

Alternative Tourism Group
http://atg.ps/ 

Uppförandekod för turism i det Heliga landet
http://www.atg.ps/pdf/code_of_conduct.pdf