Initiativet till Följeslagarprogrammet kom efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Tillsammans formulerade de ett brev till Kyrkornas världsråd med en önskan om att fler skulle komma till området för att verka för fred och säkerhet för palestinier och israeler.

Kyrkornas världsråd, som samordnar inte mindre än 340 kyrkor världen över, antog utmaningen och med hjälp från lokala kyrkor och organisationer startades i augusti 2002 Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, EAPPI.

”Vi ber ödmjukt om skydd för hela vårt folk, för att kunna återskapa förtroende och säkerhet mellan israeler och palestinier. Vi ber fredsälskande människor från hela världen att förena sig med oss i vår strävan för en rättvis fred.”

Kyrkoledarna i Jerusalem

Huvudmålet var att få ett slut på ockupationen och våldet. I det arbetet skulle följeslagarna vara en internationell närvaro som kunde visa solidaritet och stärka de lokala kyrkorna och de palestinska och israeliska krafter som verkar för fred. Allt med grund i folkrätten och ickevåldets ideologi.

I Sverige gick ett tiotal kyrkor, samfund och organisationer samman och med Sveriges kristna råd som huvudman kunde de första följeslagarna sändas ut under hösten 2002.