Länkar

Ekumeniska följeslagarprogrammets internationella sida
www.eappi.org

Kyrkornas Världsråd
www.wcc-coe.org

Sida
www.sida.se

Svenska Missionsrådet
http://www.missioncouncil.se/

Svenska organisationer som stöder följeslagarprogrammet

Diakonia

Equmeniakyrkan

KFUM

Kristna Fredsrörelsen

Sabeel Sverige

Sensus studieförbund

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Studieförbundet Bilda

Svenska kyrkan

Vännernas samfund