Organisation

Kyrkornas världsråd samordnar programmet från huvudkontoret i Genève och det lokala kontoret i Jerusalem. De länder som sänder följeslagare är: Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, Danmark, Ecuador, Filippinierna, Finland, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Uruguay, USA och Österrike.

Den svenska delen av programmet, Swedish Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, skickar cirka 20 följeslagare per år. Följeslagarna rekryteras och utbildas i Sverige innan avresan. Den svenska delen av programmet finansieras av Sida-medel.

Sveriges kristna råd organiserar den svenska delen av programmet tillsammans med en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter från följande organisationer: Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan, KFUM, Kristna fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Sensus, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Svenska kyrkan och Vännernas samfund.

Skolbarn och följeslagare

  • We would respectfully request protection of all people in order to assist the re-establishment of mutual trust and security for Israelis and Palestinians. Further we would call on all peace-loving people from around the world to come and join us in a manifestation for just peace

    Kyrkoledarna i Jerusalem i ett brev till Kyrkornas Världsråd, 2002