Ekumeniska följeslagarprogrammet, EAPPI, är ett internationellt program, som samordnas av Kyrkornas världsråd från huvudkontoret i Genève och det lokala kontoret i Jerusalem.

Sedan 2002 har över 2000 personer från mer än 20 länder varit följeslagare i Palestina och Israel (Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, Danmark, Ecuador, Filippinierna, Finland, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Uruguay, USA och Österrike).

Sveriges kristna råd är huvudman för den svenska delen av programmet i samverkan med tio kyrkosamfund och organisationer: Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan, KFUM, Kristna fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Sensus, Socialdemokrater för tro och solidaritetSvenska kyrkan och Vännernas samfund.

Sveriges kristna råd rekryterar, utbildar och sänder ut runt 20 följeslagare varje år. Hittills har över 400 svenska följeslagare deltagit i programmet. Den svenska delen av programmet finansieras med medel från Sida.