Följeslagarna bor och verkar på Västbanken och i östra Jerusalem. Vi finns där vår skyddande närvaro är mest efterfrågad och gör störst nytta.

Områden

Följeslagarens uppdrag är detsamma oavsett placering – preventiv närvaro. Denna skyddande närvaro kan dock ta sig olika uttryck på olika platser.

I Jerusalem kan det handla om att bevaka människors möjligheter att utöva sin tro och få tillgång till de heliga platserna. I Jordandalen om att slå följe med herdar, som utsätts för våld och trakasserier av militär och bosättare. På norra Västbanken om att följeslå dem som är instängda i ”sömzonen” mellan muren och Gröna linjen och har svårigheter att komma till sin jordbruksmark eller arbete. På södra Västbanken om att finnas på plats vid vägspärrar för att se att människor kan ta sig till sina arbeten eller om att följa barn till skolan.

Följeslagarna stödjer och samverkar också med israeliska och palestinska fredsorganisationer.

Läs följeslagarnas rapporter från:

Placeringar

Under tre månader bor och arbetar följeslagarna tillsammans i internationella team på sex placeringar över hela Västbanken samt i östra Jerusalem. Läs mer om varför den preventiva närvaron behövs just här och om följeslagarnas uppgifter.