På södra Västbanken, runt staden Yatta i området South Hebron Hills, finns den sydligaste av Följeslagarprogrammets placeringar.

Yatta och de omgivande byarna, med drygt 60 000 invånare ligger i område C, som står helt under israelisk militär kontroll. I område C är det i princip omöjligt för palestinier att få bygglov, oavsett om det gäller bostäder, skolor, sjukhus eller vattencisterner. Även befintliga byggnader kan förklaras som olagliga, då utfärdas en rivningsorder och byggnaden riskerar att demoleras.

En återkommande uppgift för följeslagarna placerade i Yatta är därför att rapportera och dokumentera om rivningar av palestinska bostäder och andra byggnader, som israeliska myndigheter anser vara olagligt uppförda.

I området finns flera bosättningar och inflyttningen av bosättare ökar genom nya utposter. Detta leder till konflikter mellan palestinier och bosättare när det gäller tillgång till mark och vatten.

Följeslagarna i det här området utgör en viktig internationell närvaro för att se och rapportera om militära aktioner, som räder och bortföranden, våld och trakasserier från bosättare, vandalism och våld riktat mot palestinier. Följeslagarna besöker familjer som drabbats, hör deras berättelser och för vidare det de har hört.