Norra Västbanken med städer som Tulkarem, Qalqiliya och Nablus domineras av område A, som står under den Palestinska myndighetens styre.

Trots det begränsas många palestinier av vägspärrar och rörelserestriktioner. Muren som skiljer Västbanken från Israel har i det här området byggts långt in på palestinska sidan av den Gröna linjen, viket gör att jordbrukare som bor på fel sida om muren inte får tillträde till sina marker. Följeslagarna är på plats vid jordbruksgrindar för att kontrollera att de hålls öppna för jordbrukarna, och för att dokumentera när så inte sker.

Runt de palestinska områdena finns många bosättningar, vilket leder till motsättningar och konflikter om land och naturtillgångar. Följeslagarna dokumenterar och rapporterar om våld, trakasserier och vandalism som riktas mot palestinier av bosättare. Under olivskörden på hösten arbetar följeslagare tillsammans med både israeliska och palestinska fredsorganisationer för att bönderna ska få skörda i fred.

Det är förbjudet för israeliska medborgare att resa in i område A, men förbudet gäller inte israelisk militär. Många palestinska familjer har utsatts för gryningsräder där familjemedlemmar, mest män, men även barn, förts bort av militär och satts i förvar på obestämd tid. Följeslagarna möter dessa familjer, lyssnar till deras berättelser och för dem vidare, i rapporter och i sitt informationsarbete.