Vanliga frågor

Här kan du hitta några vanliga frågor om Ekumeniska följeslagarprogrammet och vad det kan innebära att vara följeslagare. Hittar du inte svaret på det du undrar över, ta gärna kontakt med någon av oss på vårt kontor.

1. Är följeslagarna mänskliga sköldar? 
2. Vad gör en följeslagare?
3. Är följeslagarna propalestinska eller proisraeliska?
4. Är arbetet som följeslagare farligt?
5. Måste man vara kristen för att bli följeslagare?
6. Arbetar programmet bara för kristna?
7. Hur finansieras följeslagarprogrammet?
8. Hur ser utbildningen för följeslagarna ut?
9. Får man betalt som följeslagare?


1. Är följeslagarna mänskliga sköldar?
Följeslagarna är inga mänskliga sköldar. De agerar inte ensamma utan slår följe med organisationer och personer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter.

Som oberoende part finns följeslagaren på plats för att stödja och kunna vidga handlingsutrymmet för israeler och palestinier som arbetar för fred och rättvisa.

Följeslagaren är också en observatör och en stor del av arbetet handlar om rapportera och informera om vad följeslagaren upplevt under sin vistelse i Israel och Palestina.

tillbaka

2. Vad gör en följeslagare?
Under rubriken ”Bli följeslagare” finns mer information om vad följeslagaren har för roll. Läs också gärna de reserapporter som följeslagarna skrivit för att få en vidare bild av vad följeslagarens uppgifter kan vara.

tillbaka

3. Är följeslagarna propalestinska eller proisraeliska?
Följeslagarna tar inte ställning till någon av parternas fördel. Som utomstående part försöker man stödja och arbetet för en lösning av konflikten. Däremot är följeslagarna inte neutrala gentemot brott mot folkrätten.

tillbaka

4. Är arbetet som följeslagare farligt?
Att åka till ett konfliktområde är alltid riskfyllt även om följeslagarna inte går emellan i konflikter eller fungerar som några mänskliga sköldar.

Programmet ger råd och skickar inte följeslagarna till områdena som de anser alltför riskfyllda. Men i den situation som råder är det givetvis mer riskfyllt att vara i Palestina och Israel än hemma i Sverige.

Ingen av de svenska följeslagarna har fått några bestående skador i sina uppdrag som följeslagare.

tillbaka

5. Måste man vara kristen för att bli följeslagare?
Följeslagarprogrammet har en kristen grund. Kyrkornas världsråd driver projektet som bildades som ett svar på en förfrågan om internationell närvaro från kyrkoledarna i Jerusalem år 2002.

För rekryteringen till den svenska delen är man välkommen så länge man känner sig bekväm med sammanhanget och kan stå för programmet. På plats är följeslagaren en representant för Kyrkornas världsråd.

tillbaka

6. Arbetar programmet bara för kristna?
Nej. Följeslagarna finns i organisationer och på platser där närvaron behövs och kan bidra till säkerhet, hopp och dämpat våld. Vilken religiös övertygelse människorna har spelar ingen roll. Programmet arbetar med såväl judiska, kristna, muslimska eller ickereligiösa organisationer.

tillbaka

7. Hur finansieras följeslagarprogrammet?
Den svenska delen av följeslagarprogrammet finansieras genom Sida samt genom gåvor.

tillbaka

8. Hur ser utbildningen för följeslagarna ut?
I Sverige får de blivande följeslagarna utbildning under en helg och en vecka. Utbildningen fokuserar på rollen och uppdraget som följeslagare och på folkrätt, information, ickevåld och på situationen i området.

Följeslagarna får också utbildning när de kommit till Israel och Palestina. Under den utbildningen får följeslagarna besöka platser och bland annat möta organisationer som programmet samarbetar med.

tillbaka

9. Får man betalt som följeslagare?
De svenska följeslagarna får en ersättning som ska täcka resor, boende samt deras omkostnader på plats. Utöver det får följeslagarna bidrag till de utgifter de kan ha kvar hemma i Sverige.

tillbaka

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev


    Förnamn:

    Efternamn:

    E-post: